Biuro Karier
Aktualności

STYPENDIA - STUDENCI

Stypendium: socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga 

Uruchomienie w USOSweb UwB generowania wniosków 

od 21 października 2021 r. godz. 0.01 do 3 listopada 2021 r. do godziny 23.59

                  -------------

Stypendium rektora                                                                                          

Uruchomienie w USOSweb UwB generowania wniosków 

od 21 października 2021 r. do 3 listopada 2021 r. do godziny 23.59

                   -------------. 

Link do strony: USUSweb.uwb.edu.pl 

__________________________________________

 

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 października 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2021/2022  

 

Komunikat nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2021/2022

 

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

(Obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.) Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

 
Komunikat  nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie odpowiedniego stosowania Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku, do doktorantów studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 

 

 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb

 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb


 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o przyznanie zapomogi w systemie USOSweb


 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o stypendium rektora w systemie USOSweb

 

__________________________________________

 

Pobierz: Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym


Pobierz: Oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych

 __________________________________________

 

Link do strony: USUSweb.uwb.edu.pl