Polsko-białoruskie spotkania historyczne

Data wydarzenia 01-12-2017
Z inicjatywy Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Polskiego w Mińsku, po kilkudziesięcioletniej przerwie udało się reaktywować spotkania polskich i białoruskich historyków w formie międzynarodowych seminariów naukowych pod roboczym tytułem:

„Dialog historii / historie dialogu. Sprawy trudne w historii Białorusi i Polski, ich ujęcie w historiografii obu krajów i perspektywy zbliżenia stanowisk naukowych.”
 
Celem inicjatywy jest nawiązanie regularnego dialogu historycznego na poziomie naukowym na tematy budzące kontrowersje w stosunkach pomiędzy Polską i Białorusią. W cyklu spotkań udział biorą przedstawiciele wszystkich wiodących uniwersytetów zarówno ze strony polskiej jak i białoruskiej. 
 
Do tej pory odbyły się dwa spotkania w Państwowym Uniwersytecie w Mińsku (w czerwcu i we wrześniu 2017 r.), natomiast najbliższe, w kolejnym roku w okresie letnim, planowane jest w Białymstoku.
 
Ze strony polskiej liderem i koordynatorem inicjatywy jest Uniwersytet w Białymstoku.
 
Na zdjęciu od lewej siedzą: dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia; dr Aleksandr Kokhanovsky, dziekan Wydziału Historycznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku oraz prof. dr hab. Ryszard Radzik.