Prof. Magdalena Popiel z wykładem w cyklu Prelekcje Mistrzów na UwB

Data wydarzenia 06-06-2017

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na kolejny z otwartych wykładów w ramach cyklu pod nazwą Prelekcje Mistrzów. Tym razem gościem będzie prof. dr hab. Magdalena Popiel, która wygłosi prelekcję pt. "Artysta jest obecny” poświęconą problemowi tożsamości artysty w kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej. Wykład rozpocznie się o godz. 13.15, w najbliższy czwartek (8 czerwca 2017 r.) w auli Wydziału Filologicznego UwB.

Profesor Magdalena Popiel jest pracownikiem Wydziału Polonistyki, Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zajmuje się historią literatury XIX i XX wieku, literaturą w perspektywie estetycznej i antropologicznej, komparatystyką kulturowa, włoską krytyką literacką i estetyką modernizmu. Opublikowała m.in.: „Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty”, Kraków 2007 (II wyd. poszerzone 2008); „Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej”, Kraków 1999 (II wyd. 2000); „Historia i metafora. O „Żywych kamieniach" Wacława Berenta”, Wrocław 1989.

Jest prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Przestrzenie Teorii"; koordynatorem multimedialnego słownika „Sensualność w kulturze polskiej” pod red. W. Boleckiego (dział Młoda Polska). Była również redaktorem naukowym serii Biblioteka Narodowa wydawanej przez Ossolineum (2005-2009) oraz sekretarzem redakcji serii Biblioteka Polska (red. Jan Błoński, Universitas 1995-1999).

Prelekcje Mistrzów skierowane są przede wszystkim do studentów humanistów, doktorantów oraz uczniów poszukujących możliwości spotkania z wybitnymi przedstawicielami humanistyki.