Dr inż. Wiesław Półjanowicz z UwB uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

Dr inż. Wiesław Półjanowicz z Instytutu Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Brązową Odznaką za wieloletnią działalność na rzecz PTI.

Badacz z UwB odebrał wyróżnienie podczas Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, jaka 10 września 2021 r. odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Dr inż. Wiesław Półjanowicz jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Obecnie piastuje funkcję wiceprezesa/skarbnika Oddziału Białostockiego PTI.

To nie pierwsze wyróżnienie, jakim został uhonorowany. W 2018 r. otrzymał statuetkę 70‑lecia Polskiej Informatyki, przyznawaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju informatyki w naszym kraju.

Dr inż. Wiesław Półjanowicz pracuje w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Multimediów Instytutu Informatyki UwB. Jest współorganizatorem cyklu konferencji naukowych “Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy”.

Więcej informacji oraz filmowa relacja z Gali dostępne są na stronie https://portal.pti.org.pl/

 

 

Zdjęcie - archiwum prywatne