Historia rodziny w Polsce po angielsku. Prestiżowa publikacja historyków z UwB

W jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie (brytyjskim Routledge) ukazała się książka „Framing the Polish Family in the Past” pod redakcją dr. hab. Piotra Guzowskiego oraz prof. Cezarego Kukli z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród autorów jest też dwójka innych historyków z UwB: dr hab. Marzena Liedke prof. UwB i dr Radosław Poniat, a także dr hab. Piotr Fiedorczyk prof. UwB z Wydziału Prawa.

Publikacja opisuje ramy prawne, gospodarcze i demograficzne funkcjonowania rodziny i jej gospodarstwa domowego na ziemiach polskich od późnego średniowiecza po rok 1945.

- Książka składa się z dwóch części: pierwsza opisuje okres przedrozbiorowy, druga zaś dotyczy przemian XIX i pierwszej połowy XX wieku. Zwróciliśmy uwagę na specyfikę rodziny w różnych grupach społecznych, począwszy od najbardziej uprzywilejowanych: szlachty, magnaterii czy ziemiaństwa, poprzez rodzinę mieszczańską (i miejską), po rodzinę chłopską. Osobne rozdziały poświęcone zostały sytuacji rodziny żydowskiej – opisuje dr  hab. Piotr Guzowski.

Oprócz naukowców z Białegostoku w przygotowanie publikacji zaangażowali się również badacze z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wydawnictwo Routledge znalazło się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, na poziomie II (200 pkt).

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej wydawnictwa Routledge