KE czeka na Twój głos – publiczne konsultacje w ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE

Data wydarzenia 02-02-2018

Od 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła szereg publicznych konsultacji skupionych na kluczowych obszarach polityki, w ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE po 2020 r. Przygotowanie nowego budżetu wymaga starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić.

Celem ogłoszonych przez KE konsultacji jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

Wspomniane konsultacje obejmują pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność, inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek, migracja, bezpieczeństwo, infrastruktura strategiczna, mobilność.

Ankieta dostępna jest na stronach KE. Obywatele, organizacje i firmy mogą przedstawiać swoje opinie do 8 marca 2018 r.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach. Wyrażone w nich opinie zostaną uwzględnione w obecnych pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi. Dla Polski ważne jest, aby nasz głos był w Brukseli słyszalny.

Prosimy o przekazanie informacji do uczelni, firm, instytutów i wszystkich zainteresowanych.

https://ec.europa.eu/info/consultations_en