Powiedzmy Europie, jak studiuje się w Polsce. Zapraszamy studentów UwB do udziału w badaniu

EUROSTUDENT to międzynarodowy projekt badawczy, którego głównym celem jest poszerzanie wiedzy na temat społecznej i ekonomicznej sytuacji studentów z całej Europy. Jest to badanie cykliczne, które pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Do udziału w badaniu zapraszamy studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Ankieta jest dostępna do końca czerwca.

W około 30 krajach studenci są pytani o warunki życia i nauki, takie jak: dostęp do szkolnictwa wyższego, charakterystyka studiów, budżet czasu i zatrudnienie, dochody i wydatki, warunki życia oraz mobilność zagraniczna. Pytania dotyczące kwestii osobistych, takich jak pochodzenie czy stan zdrowia posłużą lepszemu zrozumieniu sytuacji różnych grup studentów. Poszczególne pytania dotyczą doświadczeń związanych z dyskryminacją, na przykład ze względu na cechy osobiste, takie jak religia, pochodzenie etniczne, płeć czy stan zdrowia.

Do wzięcia udziału w ankiecie zaproszeni są wszyscy uczestnicy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, a także tych na odległość: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Badanie jest prowadzone przez niezależną agencję badawczą PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Firma gwarantuje studentom pełną dyskrecję i poufność – wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk.


Link do ankiety


Ankieta zajmuje ok. 20 minut i dostępna jest do końca czerwca. Zalecane jest wypełnianie jej na większym ekranie niż smartfon.

Głos każdego studenta będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich. Ze względu na dużą liczbę krajów partycypujących, raport porównawczy podsumowujący wyniki badania w Europie zostanie opublikowany wiosną 2024 roku.

Raport polskojęzyczny z poprzedniej edycji badania dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka