Prof. Józef Maroszek odznaczony za ratowanie polskiego dziedzictwa kulturowego

Data wydarzenia 05-10-2015

Prof. Józef Maroszek, utytułowany historyk UwB, odebrał z rąk ministra kultury odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Odznaczenia za prace na rzecz ratowania dziedzictwa narodowego poza granicami Polski wręczono podczas III Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”. Kongres organizowany jest co trzy lata. Tym razem odbył się na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Trwał od 30 września do 2  października.

Prof. Maroszek specjalizuje się w tematyce historii Podlasia na tle dziejów Litwy i Polski. Tematyka badawcza jaką podejmuje to m.in. niematerialne i materialne wartości środowiska kulturowego obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym: historia wyznań, zabytków sztuki, dzieje dworów i rezydencji, umiejętności kształtowania przestrzeni, straty w zakresie kultury . Jest autorem  wielu ważnych dla historii pogranicza publikacji naukowych.