Przygotuj grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu H2020

Data wydarzenia 04-06-2019

Zapraszamy na warsztaty organizowane przez RPK Białystok we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE pt. "Przygotuj grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu H2020".

Celem spotkania jest wskazanie uczestnikom:

  • jak powinien wyglądać wniosek o grant,
  • na co zwrócić szczególną uwagę pisząc wniosek,
  • jakie są zasady finansowania,
  • jak wygląda pisanie i realizacja grantu z praktycznej strony.

Spotkanie skierowane jest do doświadczonych naukowców (ER – Experienced Researchers), którzy w momencie zamknięcia konkursu (11 września 2019) mają stopień doktora lub mogą wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych oraz przedstawicieli instytucji, którzy planują być opiekunami przyjeżdżających naukowców w ramach grantów IF.

Termin spotkania: 10.06.2019 r. godzina 10:00 - 14:00

Miejsce spotkania: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, sala Senatu - Pałac Branickich, II piętro.

Prowadzący: Adam Głuszuk, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE

Agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.