Rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie w Białymstoku zainaugurowany

Data wydarzenia 10-10-2019

Uroczyste Gaudeamus zabrzmiało dziś (10.10.2019) w auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego.

- Rozpoczynamy rok, w którym, parafrazując Sienkiewicza, rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastują jakoweś nadzwyczajne zdarzenia... Oczywiście jest to związane z konsekwencjami nowej ustawy 2.0. – mówił w swoim wystąpieniu prof. Robert Ciborowski, rektor UwB. -  Jesteśmy w momencie, gdy prawie wszystkie elementy ustawy zaczynają mieć znaczenie, i tak jak wiele innych polskich uczelni zadajemy sobie pytanie: jak to będzie? Szkolnictwo wyższe jest w okresie głębokich zmian strukturalnych. (...) Mam jednak nadzieję, że po kilku latach będziemy mogli powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy okresu zmian i nasza sytuacja jest wyraźnie lepsza. Szczególnie, gdy chodzi o obszar badań naukowych i prowadzenie kierunków studiów.

Zwracając się do nowo przyjętych studentów prof. Ciborowski powiedział:

- Rozpoczynacie ważny okres życia: wspaniałą przygodę intelektualną, umożliwiającą rozwój waszej wiedzy i waszych talentów. Będziemy się starali was wspierać. Wykorzystajcie dobrze możliwości uczestnictwa w kołach naukowych, zespołach artystycznych, sportowych, czy w działalności samorządowej. - I dodał: - Proszę, byście pamiętali, że jesteście tymi, którzy będą stanowić przyszłą elitę kraju, a to zobowiązuje. Być absolwentem UwB, to wziąć odpowiedzialność za przyszłość regionu czy kraju, tak jak czynią to wasi poprzednicy.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, m.in.  Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej oraz Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który odczytał list wystosowany przez  Jarosława Gowina. Minister nauki i szkolnictwa wyższego napisał w nim m.in.:

W nowym roku akademickim wszystkim Państwu życzę, aby Wasza uczelnia była prawdziwą wspólnotą – wspólnotą ludzi wolnych i szczęśliwych, rozwijających swe człowieczeństwo w każdym jego aspekcie  i wymiarze.”

List gratulacyjny do władz uczelni wystosował także prezydent RP Andrzej Duda. W jego imieniu odczytał go prof. dr hab. Andrzej Waśko, doradca prezydenta.

Niech nadchodzący rok będzie dla Państwa czasem sukcesów i satysfakcji, czasem pomyślności i powodzenia we wszystkich podjętych zamierzeniach, czasem zdobywania wiedzy i odkrywania obszarów badań z pożytkiem dla Państwa uczelni i dla całej polskiej nauki” – napisał prezydent Andrzej Duda.

Podlaski poseł Jacek Żalek przekazał natomiast rektorowi UwB symboliczny czek opiewający na ponad 10 mln zł. To środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które uczelnia zdobyła niedawno w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt pt. „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”. 

Podczas inauguracji odbyła się immatrykulacja nowo przyjętych studentów i doktorantów. Ponadto uhonorowani zostali najlepsi tegoroczni absolwenci Uniwersytetu w Białymstoku, a Marcin Zając, student z Wydziału Chemii, odebrał Nagrodę Santander Universidades. Wręczył ją Piotr Horbę, przedstawiciel programu.

Uroczystość była też okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla uczelni. „Medal Uniwersytetu w Białymstoku” odebrał Arcybiskup Białostocki i Gdański dr hab. Jakub, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tytułami „Zasłużony dla Uniwersytetu” uhonorowane natomiast zostały dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB z Wydziału Ekonomii i Finansów oraz prof. dr hab. Katarzyna Laskowska z Wydziału Prawa.

Wykład inauguracyjny, pt. „Globalne wyzwania: czy im sprostamy?”, wygłosił prof. dr hab. Marek Konarzewski z Wydziału Biologii UwB.

Po raz pierwszy w inauguracji wzięli udział nie tylko dziekani, ale też dyrektorzy nowo utworzonych instytutów oraz dyrektor Filii UwB w Wilnie, czyli szefowie wszystkich 15 jednostek w nowej strukturze uczelni.

W roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie w Białymstoku kształcić się będzie w sumie ponad 9 tys. osób. Blisko 1900 to studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. W tym gronie jest też  320 doktorantów – 27 z nich rozpoczęło kształcenie w 3 nowo utworzonych szkołach doktorskich.

Największa podlaska uczelnia zatrudnia obecnie ponad 1300 osób, w tym niemal 800 nauczycieli akademickich. W tej grupie jest 262 samodzielnych pracowników naukowych (73 profesorów tytularnych, a także 189 doktorów habilitowanych).


GALERIA ZDJĘĆ