Studenci biologii z Uniwersytetu w Białymstoku ratują płazy nad Biebrzą

Data wydarzenia 31-03-2016

Ruszyła doroczna Akcja Płotki organizowana przez studentów z Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu w Białymstoku. W najbliższy weekend (2-3 kwietnia) będą ratować płazy migrujące do miejsc rozrodu na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Na miejsce akcji wybrany został odcinek tzw. Carskiej Drogi, między Osowcem i Laskowcem. Trakt przecina m.in. Bagno Ławki. Z badań biologów, prowadzonych w tym miejscu od kilku lat wynika, że na tej trasie co roku ginie bardzo wiele kręgowców. Wśród nich – także objęte ochroną płazy.

Studenci z sekcji herpetologicznej Koła Naukowego Biologów UwB ustawili wzdłuż drogi kilkaset metrów płotków wykonanych z agrowłókniny, uniemożliwiających żabom, ropuchom czy traszkom wyjście na jezdnię. Wzdłuż płotków wkopane są wiaderka, do których wpadają wędrujące płazy. Kontrole wiaderek przeprowadzane są dwukrotnie w ciągu doby przez studentów lub pracowników BPN. Dzięki temu zwierzęta nie giną pod kołami samochodów.

- W ubiegłym roku rozstawiliśmy tu  400 metrów płotków. Choć odcinek był stosunkowo krótki, udało nam się przenieść na drugą stronę drogi ponad 1000 płazów. To pokazuje skalę problemu – relacjonuje mgr Adam Hermaniuk, opiekun studenckiej sekcji. – Mamy nadzieję, że nasze raporty z akcji przyczynią się do działań, które w przyszłości skutecznie zmniejszą śmiertelność zwierząt na Carskiej Drodze.

Zdaniem biologów najlepiej byłoby zbudować tu stałe, bezpieczne przejścia pod drogą. Tak stało się na innej trasie, na której prowadzona była studencka Akcja Płotki. Przez trzynaście lat – od 2002 do 2014 roku – studenci ratowali płazy w okolicy wsi Baciuty na trasie Białystok – Wysokie Mazowieckie, w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego.  

- Zebrane przez nas dane zostały wykorzystane do przygotowania projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda. Organizacja dostała dofinansowanie z unijnego programu LIFE+ i dzięki temu na trasie przecinającej narwiańskie rozlewiska powstało 800 metrów stałych przepustów pod drogą – dodaje mgr Adam Hermaniuk.

Podczas akcji studenci nie tylko ratują płazy. Oznaczą też gatunki złowionych do wiaderek zwierząt, mierzą je i określą ich płeć. Jednocześnie prowadzone są pomiary np. temperatury powietrza i wody oraz wilgotności, które pomogą zbadać ich wpływ na tempo migracji płazów. Płazy są najbardziej narażoną na wymieranie grupą kręgowców.

- Jednym z powodów są właśnie bariery w postaci dróg. Na drodze, którą przejeżdża ok. 50 samochodów na godzinę, podczas wiosennych wędrówek może zgiąć nawet połowa wędrujących tamtędy płazów – mówi mgr Adam Hermaniuk.

Akcja Płotki na Carskiej Drodze prowadzona jest we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Studencką bazą będzie należąca do Uniwersytetu w Białymstoku Terenowa Stacja Naukowo-Dydaktyczna w Gugnach, która znajduje się właśnie na terenie BPN.