Uniwersytet w Białymstoku ma już 6 uprawnień habilitacyjnych

Data wydarzenia 03-11-2015

Wydział Fizyki UwB uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. Przyznała je Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów.

 

Uprawnienie habilitacyjne jest bardzo ważne, bo wzmacnia pozycję naukową i prestiż jednostki.

 

- Dzięki temu stajemy się bardziej samodzielni. Jesteśmy uprawnieni do przeprowadzenia postępowań habilitacyjnych oraz występowania o nadanie tytułu naukowego profesora – cieszy się prof. Eugeniusz Żukowski, dziekan Wydziału Fizyki. - Priorytetowym zadaniem jest jednak otwarcie na wydziale studiów III stopnia – studiów doktoranckich z fizyki. Mamy zapytania z zagranicznych jednostek naukowo-badawczych, z którymi współpracujemy, o możliwość odbywania tych studiów w Białymstoku. Byłyby one także interesującą ofertą dla wielu absolwentów kierunków pokrewnych fizyce. W dobie malejącej liczby kandydatów na studia z fizyki, studia doktoranckie mogą zwiększyć atrakcyjność studiowania na Wydziale Fizyki i tym samym wzmóc zainteresowanie również studiami I i II stopnia.

 

Uprawnienia habilitacyjne dają jednostce jeszcze jedną możliwość: teraz może ona samodzielnie otwierać nowe, potencjalnie atrakcyjne kierunki studiów licencjackich i magisterskich, również we współpracy z innymi wydziałami UwB.

 

Wydział Fizyki to piąty wydział białostockiej uczelni z takimi uprawnieniami. Do tej pory posiadał je już Wydział Biologiczno-Chemiczny (w dyscyplinach chemia i biologia), Wydział Ekonomii i Zarządzania (ekonomia), Wydział Historyczno-Socjologiczny (historia) oraz Wydział Prawa (prawo).

 

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku utworzony został w 2007 roku. Obecnie składa się z pięciu zakładów naukowych, trzech pracowni studenckich oraz pracowni usługowych: mechanicznej i elektronicznej. Na Wydziale działa także Obserwatorium Astronomiczne i Regionalne Laboratorium do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych LABFIZ.

 

Tematyka badawcza Wydziału Fizyki UwB dotyczy m.in. fizyki ciała stałego, teorii cieczy kwantowych, kwantowej teorii pola, astrofizyki wysokich energii, ogólnej teorii względności i metod matematycznych fizyki. O randze prac badawczych prowadzonych na Wydziale świadczą liczne publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, zaproszenia do wygłaszania wykładów na prestiżowych międzynarodowych konferencjach i szkołach fizyki oraz stale rozwijająca się współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Wydział posiada najwyższą kategorię w ocenie parametrycznej jednostek naukowych - A.