site.default-image
Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Nauki i Towarzystwem Maxa Plancka - zaproszenie do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

4 lipca Narodowe Centrum Nauki podpisało z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG), niezależną niemiecką instytucją na...

Trwa rekrutacja uzupełniająca 2017/2018
Trwa rekrutacja uzupełniająca 2017/2018

Studia stacjonarne drugiego stopnia  – do 28.09.2017 r. Chemia kryminalistyczna i sądowa Rekrutacja podstaw...

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła 5 kolejnych konkursów
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła 5 kolejnych konkursów

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) uruchomiła na początku sierpnia pięć konkursów, w których naukowcy mogą...

Międzynarodowa konferencja
Międzynarodowa konferencja "Magnetic nanoparticles in hyperthermia and related applications" - zaproszenie

W dniach 21-22 września 2017 r. w Instytucie Chemii UwB odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Magnetic ...