Filtry

Od:

Do:

"Topos": pismo literackie, idea, środowisko artystyczne

Dwumiesięcznikowi literackiemu „Topos” będzie poświęcona konferencja naukowa, jaka w dniach 15 –16 listopada 2...

DZIECKO W HISTORII – SYTUACJA DZIECKA
W ODRODZONYM PAŃSTWIE POLSKIM
DZIECKO W HISTORII – SYTUACJA DZIECKA W ODRODZONYM PAŃSTWIE POLSKIM

  Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do uczest...

„Debiuty Mickiewicza. Debiuty romantyków” Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Debiuty Mickiewicza. Debiuty romantyków” Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W jakich okolicznościach powstała i ukazała się „Zima miejska” – pierwszy utwór Adama Mickiewicza, opublikowan...

Badania izoprenoidów są nadal en vogue
Badania izoprenoidów są nadal en vogue

W dniach 9-12 września 2018 roku odbyła się w Białymstoku “24th Conference on Isoprenoids”. Konferencje izopre...

Strategie małżeńskie pań i panów na przestrzeni wieków
Strategie małżeńskie pań i panów na przestrzeni wieków

Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu W BiałymstokuPodlaski Wojewódzki Urząd Ochrony ZabytkówPolskie ...

eTwinning w białostockich przedszkolach i szkołach. 
Konferencja na UwB
eTwinning w białostockich przedszkolach i szkołach. Konferencja na UwB

eTwinnig, czyli unijny program promujący współpracę placówek edukacyjnych za pośrednictwem mediów elektroniczn...

„Dzieło literackie w przestrzeni kulturowej”
„Dzieło literackie w przestrzeni kulturowej”

Badacze literatury z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Grodzieńskiego Uniwersytetu im. Janki Kupały (Białoruś), ...

Konferencja EUROPHRAS 2018 na Uniwersytecie w Białymstoku
Konferencja EUROPHRAS 2018 na Uniwersytecie w Białymstoku

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku będzie gospodarzem tegorocznej, międzynarodowej konferencji EU...

100-lecie odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Rok 1918 z perspektywy polskiej, 
litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok 1918 z perspektywy polskiej, litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej

Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Regiona...