Nowa nominacja profesorska
Nowa nominacja profesorska

Prof. Grażyna Szczygieł z Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odebrała nominację profesorską z rąk prezyd...

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców 
z Uniwersytetu w Białymstoku
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku

Aż czworo badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku otrzymało stypendia dla wybitnych młodych naukowców w rozstrzyg...

Czas na studia doktoranckie
Czas na studia doktoranckie

Trwa rekrutacja uzupełniająca na  niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomii ...

Program START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Program START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Program START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na pocz...

Kilka dodatkowych dni na rekrutację na UwB
Kilka dodatkowych dni na rekrutację na UwB

Uniwersytet w Białymstoku przedłużył rekrutację uzupełniającą na niektóre kierunki. Kandydaci mogą się na nich...

Teoria ewolucji w badaniach biologicznych
Teoria ewolucji w badaniach biologicznych

W dniach 25-28 września 2016 roku w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się Polish Evoluti...

Teatralny festiwal ODR
Teatralny festiwal ODR

Zapraszamy 24 września (sobota) do Uniwersyteckiego Centrum Kultury na dwa spektakle: "Aposnija Sviedki" Grupy...

Promujemy się perspektywicznie
Promujemy się perspektywicznie

Uniwersytet w Białymstoku promuje się na targach Perspektyw - najpierw w Białymstoku, potem w Olsztynie i Lub...

Zjazd kognitywistów
Zjazd kognitywistów

Co stanowi o jedności przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki? – to najważniejsze pytanie jakie stawi...