Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie

Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na studia

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

01.06-16.09.2021 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków studiów, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

21.09.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

22.09.2021 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału.

23-24.09.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

27.09.2021 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

28.09.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

29.09.2021 r.